PRZYCZYNY:

-1. CHIRURGICZNE. Zabiegi, w których może dojść do uszkodzenia żył szyjnych, żył klatki piersiowej, żył gruczołu piersiowego, żył miednicy! operacje mózgu i rdzenia kręgowego wykonywane w pozycji siedzącej wyłyżeczkowanie jamy macicy i przedmuchiwanie jajowodów, wliczając pokątnie wykonywane zabiegi przerwania ciąży.

-2. DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE WSTRZYKNIĘCIE POWIETRZA DO: jamy otrzewnowej jamy opłucnowej dużych stawów pęcherza moczowego przestrzeni tkankowych, np. okolicy nerki zatok obocznych nosa. W celach diagnostycznych bezpieczniej jest wstrzykiwać dwutlenek węgla, którego rozpuszczalność we krwi jest większa. Stosowano również podtlenek azotu.

-3. ODMA PODSKÓRNA. N 4. PRZYPADKOWE PODANIE POWIETRZA. Może się zdarzyć podczas dożylnego lub dotętniczego przetaczania płynów pod zwiększonym ciśnieniem. Powietrze wstrzyknięte do tętnicy lub do żyły może gromadzić się w lewej połowie serca, dostając się tam bezpośrednio przez żyłę, przez ubytek w przegrodzie serca lub przenikając przez płucne połączenia tętniczo-żylne.

Leave a Reply