Ramiona zgięte w łokciach

d. Ramiona zgięte w łokciach można skutecznie umocować przy klatce piersiowej używając bielizny pacjenta. Jest to sposób wygodny, gdy stosuje się wygięcie na wałku nerkowym.

e. Jedno lub oba ramiona odwodzi się pod kątem prostym i układa na miękkich podpórkach lub stoliku. Najlepiej stosować podpórki przymocowane bezpośrednio do stołu, ponieważ nie przesuwają się one wraz z chorym. Jest to sposób najwygodniejszy, gdy istnieje potrzeba częstych pomiarów ciśnienia tętniczego oraz dożylnego podawania leków podczas zabiegu.

f. Szyja, kolana i stawy biodrowe powinny być ułożone w nieznacznym przygięciu, mięśnie łydek odciążone. Dobre unieruchomienie jest szczególnie ważne podczas zabiegów w płytkiej anestezji lub gdy chory jest przytomny podczas operacji. W tych przypadkach dodatkowo przywiązuje się chorego miękkim pasem tuż powyżej stawów kolanowych, dobrze związanym pod stołem operacyjnym.

Leave a Reply