RODZAJ ZABIEGU OPERACYJNEGO

-5. RODZAJ ZABIEGU OPERACYJNEGO. Wymioty występują najczęściej po operacjach związanych z otwarciem jamy brzusznej, a w szczególności po zabiegach na drogach żółciowych. Rozszerzanie szyjki macicy często powoduje wymioty w okresie pooperacyjnym.

-6. PŁEĆ. Wymioty występują częściej u kobiet i u ludzi młodych. POSTĘPOWANIE. Polega głównie na zapobieganiu, w miarę możliwości, czynnikom wywołującym wymioty. W zwalczaniu wymiotów stosuje się następujące leki (dawki podano w miligramach):

A. ŚRODKI O DZIAŁANIU ANTYCHOLINERGICZNYM. Atropina (0,5-1,0) skopolamina (0,4-0,6)155a propantelina (Pro-Banthine) (15-30). B. ŚRODKI O DZIAŁANIU ANTYHISTAMINOWYM. Chlorowodorek cyklizyny (Marzine) (50) podawany w głębokim wstrzyknięciu podskórnym, na pół godziny przed operacją i kilkakrotnie po zabiegu- operacyjnym. Uważa się, że zmniejsza on częstość występowania wymiotów oraz nie wywołuje nieprzyjemnych objawów ubocznych156. Może być stosowany w czopkach157. Ma działanie antycholinergiczne i antyhistamino- we. W dawce 15 mg dodawany do 10-15 mg morfiny w celu zmniejszenia jej działania wymiotnego (Cyclimorph), jednak wstrzykiwany dożylnie może doprowadzić do zapaści158. Prometazyna (50) domięśniowo w czasie operacji i (25) w okresie pooperacyjnym, cztery wstrzyknięcia w odstępach czterogodzinnych, znacznie zmniejsza częstość wy-stępowania wymiotów159. Meklozyna (Ancolan) (25) dimenhydrynian (Dramamine) (50).

Leave a Reply