Rodzaje rurek tracheostomijnych:

-1. Rurka srebrna, wzór opracowany w King’s College Hospital. Rozmiar 32 lub 34 dla mężczyzn, a 28 dla kobiet. Jej światło jest względnie duże w stosunku do przekroju, a rurka wewnętrzna daje się łatwo wyjmować do oczyszczenia. W późniejszym etapie leczenia można stosować rurkę z zastawką, umożliwiającą choremu mówienie.

-2. Rurka tracheostomijna z tworzywa z mankietem uszczelniającym69. Rozdęcie mankietu zapobiega przedostawaniu się wydzieliny z gardła do drzewa oskrzelowego oraz ucieczce mieszaniny gazowej podczas stosowania wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Poleca się używanie niskociśnieniowych mankietów uszczelniających,, powodują bowiem mniejsze uszkodzenie tchawicy niż mankiety wysokociśnieniowe60. Do innych rodzajów rurek godnych polecenia można zaliczyć: rurkę z dwoma mankietami uszczelniającymi61, rurkę z uszczelnieniem w. postaci zgrubienia62, rurkę z automatycz«, nie napełniającym się mankietem uszczelniającym63.

-3. Rurka tracheostomijna typu Radcliffe. Posiada wkładkę, magnetyczną zapobiegającą oddzielaniu się łącznika podczas prowadzenia wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim64, a dającą się zastosować również w rurkach z tworzywa65.

Laryngostoinia. Jest łatwiejsza do wykonania niż tracheostomia, może jednak powodować nieodwracalne zwężenie krtani. Poprzeczne cięcie skórne wykonuje się pomiędzy chrząstką tarczowatą a pierścieniowatą chory ułożony jest z głową odgiętą ku tyłowi. Za pomocą prowadnicy lub kleszczyków naczyniowych przebija się błonę tar- czowo-pierścieniową, po czym w powstały otwór wsuwa się płaską rurkę laryngosto- mijną lub inny rodzaj rurki66. W jak najkrótszym czasie, koniecznie przed upływem 24 godzin, należy wykonać tracheóstomię, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo późniejszego zwężenia. Nie należy wykonywać u dzieci.

Tracheostomia za pomocą igły.. W sytuacji krytycznej, np. po zakończonej niepowodzeniem intubacji, natlenienie ustroju zapewnia wkłucie do tchawicy – pod lub nad chrząstką pierścieniowatą – plastykowej kaniuli dożylnej nr 12 (wewnętrzny wymiar- 2,3 mm, długość 7 cm) i połączenie jej do źródła tlenu lub nawet powietrza z worka oddechowego lub worka Ambu. Sposób ten jest w stanie zapewnić wentylację minutową wynoszącą 3-4 1, a nadmiernemu rozdęciu płuc zapobiega otwór W rurce gumowej okresowo zamykanej, palcem. Zestaw złożony z kaniuli i łączników powinien być pod ręką na każdym bloku operacyjnym67.

One Response to “Rodzaje rurek tracheostomijnych:”

Leave a Reply