Rozpoznawanie zatrzymania krążenia:

-1. TĘTNO. Niemożność wymacania jakiegokolwiek tętna. Zaznaczyć należy, że niejednokrotnie trudno jest wyczuć obwodowe tętno u osób otyłych, u chorych z obkur-

czcnymi naczyniami, u chorych we wstrząsie, chociaż krążenie mózgowe jest w sposób oczywisty zachowane, ponieważ nie zanikają inne funkcje życiowe. Ciągłe monitorowanie tętna jest pomocne w szybkim rozpoznaniu zatrzymania krążenia, jak również ciągła kontrola elektrokardiograficzna, umożliwiająca także różnicowanie asystolii z migotaniem komór. Prawidłowy zapis EKG nie musi oznaczać, że krążenie jest wydolne.

-2. OSŁUCHI WANIĘ SERCA. Brak tonów serca. 3. ŹRENICE. Źrenice rozszerzają się, ale mogą być również rozszerzone w wyniku niedotlenienia, zastosowania leków itp. Silnie zwężone źrenice (np. po zastosowaniu morfiny) mogą w przypadku zatrzymania krążenia nie rozszerzyć się od razu. Szerokość źrenic powinna być często oceniana podczas prowadzenia akcji- reanimacyjnej. Zmniejszenie szerokości źrenic stanowi najbardziej cenny i czuły objaw, świadczący

Leave a Reply