Sala operacyjna

-3. Po operacji. Sala operacyjna, tam, gdzie jest to możliwe, powinna być umyta mieszaniną podchloryn-detergent, a narzędzia operacyjne moczone w 10% formalinie. Zużyte strzykawki i igły powinny być odkażane przynajmniej przez 3 godziny, zanim odeśle się je do zniszczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie igieł. Maski twarzowe, rurki intubacyjne, rurki oddechowe, dreny do odsysania powinny po odkażeniu zostać zniszczone, natomiast łopatki laryngoskopu należy moczyć w 10% roztworze formaldehydu przez przynajmniej 3 godziny. Aparat do anestezji musi być dokładnie umyty odpowiednim środkiem antyseptycznym, a respirator odkażony za pomocą formaldehydu. Zestaw do przetaczania należy zniszczyć. Jeżeli to tylko możliwe, chorzy, u których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nosicielstwa, powinni być umieszczeni na końcu planu operacyjnego. Osoby szczególnie narażone, np. po ukłuciu się igłą zanieczyszczoną przez zakażoną krew, mogą wymagać domięśniowego wstrzyknięcia 500 mg surowicy anty-HBAg. (Szczegółowe .potraktowanie zagadnienia – patrz Waterson A. P., „Hepatitis B as a Hazard in Anaesthetic Practice”, Br. J. Anaesth., 1976, 48, 21 Waterson A. P.r Br. J. Hosp. Med., 1973, 10, 520).

Inne niebezpieczeństwa: 1. Elektryczność. Porażenie prądem elektrycznym stanowi niebezpieczeństwo, jeżeli nie przestrzega się częstych przeglądów instalacji (p. Hospital Technical Memorandum, No. 8). Stosowanie obuwia i materiałów podłogowych będących dobrym przewodnikiem elektryczności zwiększa niebezpieczeństwo. Szczególnej uwagi wymaga stosowanie defibrylacji elektrycznej.

-2. Pożary i wybuchy (p. rozdz. IX). Wszyscy członkowie personelu bloku operacyjnego powinni znać zasady postępowania w razie pożaru. Windy elektryczne przestają działać i należy być przygotowanym na ewakuowanie Chorych na specjalnych noszach.

Leave a Reply