Ściany tętnicy płucnej i aorty

ściany tętnicy płucnej i aorty oi’az wytworzenia się bezpośredniego połączenia światła tych naczyń bądź też powstania tętniaka rzekomego.

Objawem tego groźnego powikłania jest pojawienie się szmeru dotychczas nie stwierdzanego. Konieczne jest wykonanie angiokardiogralii w celu ustalenia rodzaju i wielkości powstałego przecieku.

Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić chlonkotok, u większości dzieci ustępuje on przy zastosowaniu odpowiedniej diety i przy przedłużonym drenażu jamy klatki piersiowej.

Leave a Reply