SERCE TRÓJ PRZEDSIONKOWE

W tym rzadko występującym zaburzeniu rozwojowym (0,1%) przedsionek lewy jest podzielony na dwie części, z których górna otrzymuje krew z żył płucnych, dolna zaś łączy się z uszkiem lewego przedsionka i zastawką przedsionkowo-komo- rową lewą (11). Przedsionek prawy jest prawidłowy i może łączyć się przez otwór międzyprzedsionkowy z górną lub dolną częścią lewego przedsionka albo z obydwoma.

Objawy zależą od obecności i stopnia zwężenia żył płucnych i otworu między dwiema częściami lewego przedsionka oraz od współistnienia innych przecieków. Przy obecności zwężeń już w wieku niemowlęcym u dzieci tych rozwija się nadciśnienie płucne z objawami obrzęku płuc i niewydolności krążenia. W przypadkach nie powikłanych zwężeniami u dzieci starszych objawy są takie jak w otworze- wtórnym przegrody między przedsionkowej.

W badaniu EKG stwierdza się odchylenie osi elektrycznej serca w prawo oraz powiększenie prawego serca. W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej serce jest powiększone, w płucach zaś są objawy zastoju żylnego.

Leave a Reply