Sposoby zmniejszenia skażenia

Sposoby zmniejszenia skażenia atmosfery sali operacyjnej: 1. Wentylacja. Układy wentylacyjne nowoczesnych sal operacyjnych zaprojektowane

są w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń bakteryjnych, lecz nie zapewniają usuwania wyziewów środków anestetycznych252. Koszt odpowiedniego układu wentylacyjnego do usuwania skażenia byłby prawdopodobnie za wysoki. Schemat przepływu powietrza w danej sali operacyjnej zależy od wielu czynników, które dodatkowo zmieniają się w czasie253.

-2. Usuwanie zanieczyszczeń na zewnątrz sali operacyjnej249: a. Usuwanie bierne. Konieczne jest zastosowanie specjalnie skonstruowanej zastawki wydechowej (np. Enderby’ego251) lub szczelnego kapturka założonego na istniejącą zastawkę. Gazy wydechowe odprowadzane mogą być za pomocą rury o dużej średnicy, a opór przepływu nie może przekraczać 0,5 cm H20 przy szybkości przepływu 30 l/min. Warunki takie zapewnia 50-metrowa, prosta, gładka rura metalowa. Do wzrostu oporu dochodzi po wprowadzeniu zagięć lub przy stosowaniu karbowanych przewodów gumowych.

Leave a Reply