ŚRODKI FENOTIAZYNOWE

C. ŚRODKI FENOTIAZYNOWE. Chloropromazyna (Largactil) (25-50) działa przeciw- wymiotnie i może być podawana doustnie przed i po operacji (25 na wieczór poprzedzający dzień operacyjny i bezpośrednio przed i po operacji), we wstrzyknięciach oraz doodbytniczo w formie czopków zawierających 300 mg leku160. Prometazyna (Phener- gan) (50) – p. wyżej. Prochloroperazyna (Stemetil) (12,5 domięśniowo)161. Perfenazyna162 (Trilafon, Fentazin) (5 domięśniowo) jest uważana za środek, który podany pod koniec zabiegu operacyjnego znacznie zmniejsza częstość występowania wymiotów. Niekiedy powoduje zaburzenia napięcia mięśni163. Dwuwodorowy jabłczan tietylperazyny (To- recan) (5 domięśniowo) działa prawdopodobnie hamująco zarówno na chemowrażliwą strefę wymiotną, jak i na ośrodek wymiotny. Jeden mililitr zawiera 5 mg. Podaje się domięśniowo 0,08 ml/kg masy ciała po powrocie chorego z sali operacyjnej. Uważa się, że środek ten działa do 6 godzin oraz że z rzadka powoduje spadek ciśnienia tętniczego, senność, objawy pozapiramidowe.

D. POCHODNE BUTYROFENONU. Droperidol (Droleptan) (5-10) haloperidol (Sera- nace) (5). Leki te wywierają swoiste działanie na strefę chemowrażliwą.

E. LEKI RÓŻNE. Metoklopramid (Maxolon, Primperan), którego okres działania jest raczej krótki164, w dawkach przekraczających 0,5 mg/kg165 (10)16G może wywoływać niepokój, senność, nawet objawy pozapiramidowe trimetoksybenzamid (Tigan) (400)167 sól sodowa fenobarbitonu (Luminal) (150 domięśniowo).

Leave a Reply