Stałe powikłania po zespoleniu

się liczyć przy każdym zespoleniu aorty i zastosować wszystkie znane środki zapobiegające niedokrwieniu rdzenia, wymienione w technice operacyjnej.

W przypadku stwierdzenia po operacji porażeń należy bezzwłocznie przystąpić do intensywnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, aby zapobiec choć w części postępującym zanikom mięśniowym. Stosuje się masaże, elektryzację, umieszcza w komorze hiperbarycznej. Usprawnianie tych dzieci jest bardzo trudne, trwa wiele lat, u większości pozostawia trwałe kalectwo.

Następnym powikłaniem obserwowanym po operacjach zwężenia aorty jest nadciśnienie tętnicze. Występuje ono w pierwszych godzinach po operacji, u większości dzieci na ogół ustępuje samoistnie. Groźniejsze następstwa może spowodować nadciśnienie pojawiające się 2-3 dnia po operacji, zwykle u dzieci starszych jest ono oporne na leczenie środkami obniżającymi ciśnienie. U tych dzieci może dojść do zmian naczyniowych w krezce, a w ich następstwie do zatorów i martwicy jelit. Zmiany dotyczące zwykle t. krezkowej górnej i jej odgałęzień. Niepokojącym objawem jest ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura ciała, wzrost liczby białych krwinek w rozmazie krwi. Mogą też wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego oraz objawy niedrożności. Zachodzi wówczas konieczność laparotomii i usunięcia zmienionego jelita.

Stałym powikłaniem po zespoleniu za pomocą wstawki z t. podobojczykowej jest wystąpienie objawu Homera. Jest to zmiana ustępująca samoistnie w różnym okresie.

Leave a Reply