Stan ogólny chorego

-2. Postępuje się podobnie, przy czym zamiast sukcynylocholiny podaje się gallaminę w dawce 80-160 mg111. Gallamina nie powoduje wzrostu ciśnienia w żołądku, ponieważ nie wywołuje drżeń włókienkowych mięśni.

-3. Gdy stan ogólny chorego sprawia, że wstrzyknięcie tiopentalu może być niebezpieczne, można zastosować mieszaninę równych objętości cyklopropanu i tlenu z 5-li- trowego worka utrata świadomości występuje po ok. 12 oddechach. Następnie podaje się środek zwiotczający w’ sposób opisany wyżej142. DO innych stosowanych w tych lazach środków wziewnych należą halotan i eter. Dodanie do mieszaniny oddechowej dwutlenku węgla w stężeniu nie przekraczającym 5% przyspiesza wprowadzenie do anestezji, przytłumia odruchowe zatrzymanie oddechu i skurcz krtani.

-4. Zwolenników posiada metoda wprowadzenia do anestezji, polegająca na zastosowaniu 2-4% mieszaniny halotanu z tlenem o przepływie 6 1 na minutę oraz sukcynylocholiny. Chory ułożony jest w pozycji bocznej na stole pochylonym wezgłowiem do dołu143.

Leave a Reply