STAN WYPEŁNIENIA ŻOŁĄDKA

-2. SKŁONNOŚCI OSOBNICZE. Niektórzy chorzy wykazują skłonności do wymiotów, np. podczas podróży, po błędach dietetycznych, chorzy cierpiący na tzw. ataki żółciowe. Istotnymi czynnikami są sugestia i przykład idący ze strony innych pacjentów. Duże znaczenie ma uspokojenie i „zagadanie” chorego.

-3. STAN WYPEŁNIENIA ŻOŁĄDKA. Wystąpienie wymiotów jest możliwe przy niepełnym opróżnieniu żołądka. Wymioty może spowodować popijanie wody tuż po odzyskaniu przez pacjenta świadomości. Pooperacyjnemu pragnieniu zapobiega się stosując płukanie ust i doodbytnicze wlewki ze zwykłej wody.-

-4. NARKOTYCZNE ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE. Ich podanie przed lub po operacji wywołuje wymioty u 30% pacjentów. Uważa się, że diamorfina działa mniej wymiotnie, ale bardziej depresyjnie na oddychanie niż morfina. Papaveretum (Omnopon, Pan- topon – przyp. red. poi.) w równym stopniu co morfina wywołuje nudności i wymioty. Jako premedykację można stosować barbiturany lub pochodne fenotiazynowe155.

Leave a Reply