Szyja

Ważne jest prawidłowe ułożenie chorego. Szyja powinna być wygięta na worku z piaskiem, ułożonym pomiędzy łopatkami. Pozycja taka u chorych z częściową niedrożnością dróg oddechowych może niekiedy doprowadzić do pełnej niedrożności. Dlatego też chory w czasie układania musi być bacznie obserwowany.

Cięcie skórne wykonuje się w linii pionowej, od dolnego brzegu chrząstki tarczowa- tej do wcięcia mostkowego, lub poziomo, na połowie tej linii. Podczas gdy to ostatnie jest lepsze z punktu widzenia kosmetyki, pierwsze polecane jest dla nowicjusza.

Dalsze preparowanie tkanek powinno odbywać się jak najbliżej linii środkowej ciała, aby uniknąć kontaktu z dużymi naczyniami szyjnymi. Położone przed tchawicą mięśnie przytrzymuje się za pomocą rozwieraczy. W razie konieczności przecina się pomiędzy dwoma zaciskami cieśń gruczołu tarczowego.

Leave a Reply