Technika operacyjna

Technikę operacyjną opisał w 1907 r. Munro, pierwszą operację wykonał w 1938 r. Gross (7). Zabiegi wykonywane są w normotermii, w znieczuleniu ogólnym śród- tchawiczym, z zastosowaniem cięcia tylno-bocznego po stronie lewej klatki piersiowej. U noworodków i niemowląt wskazany jest dostęp Denis-Browna (p. str. 277), zapewniający w tej wadzie dobry wgląd w pole operacyjne, a jednocześnie mniej zaburzający funkcje oddechowe w okresie pooperacyjnym. Polega on na podłużnym przecięciu wszystkich mięśni i odwarstwieniu ich ku tyłowi. Klatkę piersiową otwiera się przez IV międzyżebrze. U pozostałych chorych stosuje się torakotomię tylno- -boczną.

Dziecko zostaje ułożone na prawym boku, z lewą kończyną górną uniesioną. Worki z piaskiem utrzymują właściwą pozycję chorego. Cięcie skórne poprzeczne prowadzi się od linii pachowej przedniej do przylcręgosłupowej na wysokości IV międzyżebrza. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie przeciąć skóry zbyt blisko

brodawek sutkowych. Ma to znaczenie szczególnie u dziewczynek. Zaniedbanie tego faktu może spowodować w przyszłości znaczne zniekształcenie gruczołu sutkowego, co wymaga licznych i nie zawsze skutecznych zabiegów.

U dzieci, również z powodów kosmetycznych, nie wykonuje się cięcia okalającego łopatkę. Po przecięciu skóry przecina się nożem elektrycznym mięsień piersiowy większy, mięsień najszerszy grzbietu, czasem mięsień zębaty przedni. Przy przecinaniu międzyżebrza prowadzenie noża elektrycznego pod kontrolą narzędzia ze zwitkiem gazy, tzw. groszka wprowadzonego do jamy klatki piersiowej, zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu płuca. Jest to sposób stosowany przez Waterstona. Po założeniu rozwieraczy tylny brzeg rany otwiera się pod kontrolą wzroku. Płuco zostaje odsunięte miękką łopatką ku przodowi. Jest to ważny moment u wcześniaków i niemowląt, gdyż zbyt mocnym uciskiem można uszkodzić tkankę płucną. Opłucna śródpiersiowa zostaje nacięta od tętnicy podobojczykowej lewej do części zstępującej aorty, poza przewód tętniczy. Uwalnianie aorty, łuku, przewodu tętniczego wykonuje się za pomocą nożyczek, przecinając tkanki otaczające blisko ściany aorty. Pod łuk aorty i pod jej część zstępującą podkłada się cienkie sylasti-

Leave a Reply