Technika operacyjna

Operację całkowitej korekcji wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym z zastosowaniem hemodylucji, hipotermii i kardioplegii. Po znieczuleniu dziecka zakłada się kaniule do pomiarów ciśnienia tętniczego i żylnego do tętnicy promieniowej i do

żyły głównej górnej przez żyłę obwodową, elektrody do stałego zapisu EKG, cewnik do pęcherza moczowego oraz termometr do odbytnicy. Po otwarciu klatki piersiowej z cięcia podłużnego w linii pośrodkowej ciała oraz założeniu kaniuli do aorty i obu żył głównych przez prawy przedsionek zakłada się dren odsysający do lewej komory i dren do aorty w celu podania płynu kardioplegicznego. U dzieci, które miały uprzednio wykonane zespolenie naczyniowe jako I etap korekcji, konieczna jest jego likwidacja przed włączeniem krążenia. Po jego włączeniu obniża się temperaturę ciała do 28-30°C, zakłada zacisk na aortę oraz podaje płyn kardioplegiczny, pod wpływem którego następuje oziębienie i zatrzymanie serca. Komorę prawą otwiera się podłużnie w obrębie części wypływowej. Poszerzenie drogi odpływu uzyskuje się wycinając przerośnięte mięśnie stożka tętnicy płucnej. Zwężone płatki zastawki przecina się wzdłuż spoideł, a zniekształcone ich części są wycinane. Za pomocą metalowych, kalibrowanych rozszerzadeł Hegara wykonuje się pomiar szerokości pierścienia zastawkowego. Ocena właściwej dla danego dziecka średnicy pierścienia oraz konieczności poszerzenia go łatą nie zawsze jest łatwa. Praktycznie można posługiwać się opracowanymi tablicami z prawidłową średnią wielkością pierścienia zastawkowego w stosunku do masy lub powierzchni ciała operowanego dziecka (3). Jeśli jest konieczne poszerzenie zbyt wąskiego pierścienia, przedłuża się cięcie lcomorowe w górę przecinając pierścień i pień tętnicy płucnej.

Następnie zamyka się otwór międzykomorowy przyszywając do jego brzegów łatę sztuczną szwami pojedynczymi materacowymi na podkładkach (szwy niewchła- nialne). Przy zamykaniu otworu należy pamiętać o możliwości uszkodzenia dróg przewodzących serca (pęczek Hisa). Biegną one w pobliżu tylno-dołnego brzegu otworu i ich uszkodzenie może być przyczyną bloku serca. Po zamknięciu otworu odpowietrza się lewe serce i zdejmuje zacisk z aorty.

Leave a Reply