Toksyczne działanie produktów rozpadu

Toksyczne działanie produktów rozpadu środków anestetycznych (np. trójchloroetylenu). 6. Hipotermia, podczas której nawet niewielki ucisk może spowodować uszkodzenie nerwu185.

Poszczególne neuropatie: 1. SPLOT RAMIENNY. Nadmierne naciągnięcie splotu ramiennego spowodować mogą następujące czynniki: a) odgięcie głowy ku tyłowi i odchylenie jej na bok b) odwiedzenie, zewnętrzna rotacja i grzbietowy wyprost ramienia c) podwieszenie ramienia na wysięgniku u chorego ułożonego w pozycji bocznej d) maksymalne odwiedzenie ramienia nad głową u chorego leżącego na wznak e) podwieszenie za nadgarstek, mające na celu zabezpieczenie u chorego leżącego w pozycji Trendelenburga przed zsuwaniem się ze stołu operacyjnego. Ucisk na splot ramienny może wystąpić w razie: a) stosowania podpórek na barki w pozycji Trendelenburga jeżeli założone są one zbyt przyśrodkowo, może dojść do obniżenia obojczyków, co powoduje, że splot musi przebiegać po dłuższej i okrężnej drodze b) odwiedzenia ramienia w pozycji Trendelenburga dojść może wtedy do przyciśnięcia i naciągnięcia splotu przez głowę kości ramieniowej nieprawidłowe, zbyt zewnętrzne założenie na ramiona chorego utrzymujących go szelek może spowodować dodatkowy ucisk na głowę kości ramiennej i tym samym splot ramienny c) przesunięcia splotu ku tyłowi przez ścięgno mięśnia piersiowego mniejszego lub koniec wyrostka kruczego, podczas operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego u otyłych pacjentów, ułożonych na wygiętym stole operacyjnym oraz w ułożeniu bocznym z podwieszeniem ramienia na wysięgniku. Wiele wrodzonych anomalii czyni splot ramienny szczególnie wrażliwym na uraz, np. przerost mięśnia pochyłego przedniego lub środkowego, żebro szyjne, nieprawidłowy przebieg splotu ramiennego, nieprawidłowe pochylenie barków.

Uszkodzeniu może ulec cały splot lub tylko górne korzenie. Rzadziej spotyka się wyłącznie uszkodzenie korzeni dolnych. Uraz może dotyczyć pojedynczego korzenia.

Leave a Reply