TYP PACJENTA

-1. TYP PACJENTA. Występują najczęściej u nerwowych i bojażliwych pacjentów. U chorych z przerostem gruczołu krokowego, bez problemów przed operacją, w okresie pooperacyjnym może dojść do gromadzenia się moczu w pęcherzu.

-2. TYP OPERACJI. Najczęściej po operacjach brzusznych i w obrębie miednicy mniejszej, wliczając operację żylaków odbytu. Założenie rurki odbytniczej może spowodować trudności w oddawaniu moczu.

-3. STOSUNEK PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO DO PACJENTA. Częstość występowania trudności w oddawaniu moczu u pacjentów po zabiegach operacyjnych różni się w różnych szpitalach. Na niektórych oddziałach istnieje przekonanie, że trudności te występują często, i tam też często się je spotyka.

-4. DZIAŁANIE ŚRODKÓW USPOKAJAJĄCYCH. W dużych dawkach powodują zniesienie pogrzeby oddania moczu, co prowadzi do rozciągnięcia ścian pęcherza moczowego z następczym utrudnieniem jego opróżniania.

Leave a Reply