U dzieci starszych

U dzieci starszych przetrwały przewód tętniczy może przebiegać bezobjawowo, wada wykrywana jest przypadkowo. Charakterystyczny jest szmer skurczowo- -rozkurczowy wysłuchiwany w lewej okolicy podobojczykowej oraz wyczuwalne ¦drżenie piersiowe, tzw. koci mruk. U noworodków i niemowląt brak jest charakterystycznego maszynowego szmeru. Wysłuchuje się jedynie szmer skurczowy, trudny do odróżnienia od występującego przy otworze międzykomorowym.

Dzieci z niewydolnością oddechową i krążenia są przyjmowane na oddział intensywnej terapii, ich stan wymaga szybkiego wyrównania zaburzeń, ustalenia rozpoznania i postępowania chirurgicznego.

W elektrokardiogramie stwierdza się przerost lewej komory serca. Badanie rtg wykazuje powiększenie sylwetki serca, uwypuklenie pnia tętnicy płucnej oraz wzmożenie rysunku naczyniowego płuc, często zmiany zapalne. Pomocna przy ¦ustalaniu rozpoznania jest metoda ultradźwiękowa Dopplera. Pi’zy objawach nad-

Leave a Reply