UKŁAD KRĄŻENIA

Wystąpić mogą następujące zaburzenia rytmu: a. Tachykardia zatokowa: nie wymaga leczenia, chyba że związana jest z niewydolnością lewokomorową.

b. Bradykardia: zwykle ustępuje po podaniu małej dawki atropiny (0,1 mg, powtarzane do uzyskania efektu) lub po usunięciu przyczyny powodującej zwolnienie akcji serca (np. głęboka anestezja halotanem).

c. Przedwczesne skurcze przedsionkowe lub komorowe zwykle nie prowadzą do poważniejszych następstw i nie wymagają specjalnego postępowania poza wyrównaniem hiperkapni i zmniejszeniem stężenia wziewnego środka anestetycznego.

d. Częstoskurcz pochodzenia nadkomorowego: konieczne może być podawanie preparatów naparstnicy lub wykonanie kardiowersji. e. Częstoskurcz komorowy: jest groźnym zaburzeniem rytmu, prowadzić bowiem może do zmniejszenia rzutu serca. Leczenie polega na podawaniu preparatów naparstnicy, innych leków antyarytmicznych lub wykonaniu kardiowersji.

f. Rytm węzłowy: często występuje podczas anestezji wziewnej dobre wyniki daje podawanie atropiny. Rzadko prowadzi do poważniejszych następstw. Wystąpić może również obwodowa niewydolność krążenia52. Nadciśnienie w bezpośrednim okresie pooperacyjnym93. Występuje najczęściej:

Leave a Reply