USZKODZENIE WĄTROBY

i. Występuje opóźnione budzenie po anestezji, przechodzące w stan śpiączkowy i kończące się śmiercią po okresie wysokiej gorączki. W badaniu histopatologicznym stwierdza się martwicę komórek wątrób owych.

-2. Po 4-5 dniach normalnego przebiegu pooperacyjnego chory staje się senny, zamroczony, po czym następuje zgon poprzedzony wystąpieniem skąpomoczu. Badanie histopatologiczne wykazuje martwicę wątroby i kanalików nerkowych.

Leczenie polega na dożylnym przetaczaniu roztworów aminokwasów i glukozy. WPŁYW ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH NA WĄTROBĘ: 2. CHLOROFORM. Jest bardzo niebezpiecznym środkiem anestetycznym. W opinii wielu jest on autentyczną hepatotoksyną. Inni uważają, że niebezpieczeństwo związane z jego stosowaniem jest przesadzone, a dawniejsze badania nie mają wartości, ponieważ nie było przy nich dostatecznej kontroli warunków podawania środka168. Stwierdzić jednak należy, że w ostatnich latach donoszono o występującym z opóźnieniem, śmiertelnym zatruciu chloroformem166.

Leave a Reply