UTONIĘCIE

Każdego roku w W. Brytanii ginie z powodu utonięcia około 700 osób, z czego jedna czwarta w morzu. Utopienie w wodzie słodkiej różni się w patologicznym mechanizmie od utonięcia w wodzie słonej’10, jednak dyskusja na ten temat jest często akademicka, ponieważ postępowanie lecznicze w obu przypadkach jest prawie jednakowe17.

Utonięcie w wodzie słodkiej. Różnica w ciśnieniu osmotycznym powoduje raptowne przechodzenie wody z płuc do układu krążenia. Objętość płynów w krążeniu może wzrosnąć o 50% w ciągu 3 minut. Występuje hemoliza i od początku oporne na leczenie migotanie komór. Serce narażone jest na niedotlenienie, nadmierne przepełnienie, nadmiar potasu i niedobór sodu. Objawy kliniczne łatwo można zademonstrować na zwierzętach doświadczalnych, istnieją jednak dowody na to, że stopień hemodilucji występujący u ludzi jest dużo mniejszy i że działać tu mogą jakieś inne czynniki18. Rokowanie jest złe.

Utonięcie w wodzie słonej. Siły ciśnienia osmotycznego działają w tym wypadku w odwrotnym kierunku. Płyn przechodzi z krążenia do pęcherzyków płucnych i powoduje wystąpienie obrzęku płuc.

Leave a Reply