W obrazie rtg

prawej. W obrazie rtg stwierdza się powiększenie sylwetki serca wskutek przerostu obu komór oraz wzmożenie rysunku naczyniowego. Angiokardiograiia czasem pomaga w ustaleniu rozpoznania.

Najwłaściwszym badaniem jest kinoangiografia, dzięki której można ocenić miejsce odejścia, często nieprawidłowe, tętnicy wieńcowej lewej. Pomocna w ustaleniu rozpoznania bywa też echokardiografia.

U większości dzieci leczenie operacyjne przeprowadza się niezwłocznie po ustaleniu rozpoznania. Czasem leczeniem zachowawczym udaje się spowodować trwalsze ustąpienie objawów ostrej niewydolności krążenia. Dzieci te są operowane po upływie kilku tygodni, a nawet miesięcy. Operacji nie należy jednak odkładać na zbyt odległy okres ze względu na możliwość powstania nieodwracalnych zmian w łożysku naczyniowym płuc.

Leave a Reply