W postępowaniu pooperacyjnym

aby ich spływ skierować przez otwór do przedsionka lewego (ryc. 5-29b). W celu uniknięcia zatoru powietrznego, który jest najgroźniejszym powikłaniem tej operacji, pod koniec zamykania otworu odpowietrza się lewy przedsionek. Przed zawiązaniem ostatniego szwu anestezjolog wykonuje głęboki ruch wydechowy w celu wypchnięcia powietrza z lewego przedsionka w pole operacyjne. W tym czasie prawy przedsionek wypełnia się krwią spływającą z zatoki wieńcowej i ostatni szew zamykający otwór jest wiązany pod poziomem krwi, która musi pokrywać miejsce zeszycia, co chroni lewy przedsionek przed zapowietrzeniem. Przedsionek prawy zamyka się szwem ciągłym dwupiętrowym, wypełniając go w tym czasie krwią z żyły głównej górnej. Przed zdjęciem zacisku z aorty, przy zamkniętym przedsionku, do jej światła nad zastawkami wkłuwa się iglę w celu usunięcia ewentualnego powietrza. Chory znajduje się w tym momencie w pozycji Trendelenburga. Następnie zdejmuje się kłem z aorty

i usuwa dren z komory lewej, zaopatrując otwór w niej szwem materacowym. Po ogrzaniu chorego i powrocie prawidłowej akcji serca wyłącza się krążenie pozaustrojowe i zamyka klatkę piersiową.

W postępowaniu pooperacyjnym obowiązują zasady omówione na str. 206. Dziecko najczęściej wraca na salę pooperacyjną bez respiratora, na własnym wydolnym oddechu.

Leave a Reply