Wady serca towarzyszące przetrwałemu przewodowi tętniczemu

Przetrwały przewód tętniczy z otworem przegrody międzykomorowej prowadzi szybko do niewydolności krążenia, zwłaszcza u niemowląt. Niekiedy wykonuje się- u tych dzieci jednoczasowe podwiązanie przewodu i zwężenie tętnicy płucnej, czyli operację Dammanna-Miillera bądź też w krążeniu pozaustrojowym zamyka się otwór, a przed włączeniem maszyny podwiązuje przetrwały przewód tętniczy.. Technilca operacyjna przewodu w krążeniu pozaustrojowym jest nieco inna, gdyż klatka jest otwarta z cięcia pośrodkowego. Pociągając za ścianę tętnicy płucnej uwidacznia się miejsce odejścia przewodu, wydziela go z tkanek otaczających,, podkłada podwiązkę, napinając ją separuje się wzdłuż przebiegu przewodu i podkłada drugą podwiązkę od strony aorty. W przypadku trudności bezpieczniej jest na przewód tętniczy założyć kłem naczyniowy i podwiązać go już po uruchomieniu maszyny do krążenia pozaustrojowego, a nawet po wykonaniu korekcji wady.

Inne zagadnienie stanowi obecność przewodu tętniczego w wadach z upośledzonym- przepływem przez łożysko płucne bądź w wadach łuku aortalnego, kiedy wchodzi on w zespół tętnicy płucnej i aorty zstępującej.

Utrzymanie przy życiu tych noworodków zależy od drożności światła przewodu. Zastosowanie prostaglandyn Ej^ i E2 poprawia stan na krótki okres, wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych i wyboru odpowiedniej metody leczenia wady zasadniczej. Prostaglandyny (Minprostin, Dinoproston) stosuje się dożylnie w dawce 0,03 (jg/kg m.c./min przez dwa, trzy dni przed zabiegiem zmniejsza się dawkę do 0,01 !?g/kg/min. Mogą wystąpić powikłania w postaci zaburzeń oddychania, nawet bezdechy i hipoglikemia, dziecko musi pozostawać pod ścisłą obserwacją. Przetrwały przewód tętniczy należy więc do wad w pewnych warunkach obciążających układ krążenia do tego stopnia, że tylko szybkie leczenie- chirurgiczne może tych chorych uratować. W innych przypadkach utrzymanie przepływu przez jego światło jest warunkiem życia.

Leave a Reply