WĘŻENIE CIEŚNI AORTY

Uwagi anatomiczne. Zwężenie cieśni aorty występuje w 5-6% wad wrodzonych naczyń. Usytuowane jest zwykle poniżej odejścia lewej tętnicy podobojczykowej, może jednak występować na całej długości aorty od zastawek do tętnic udowych.

Kształt zwężenia bywa różny, przybiera postać klepsydry, butelki, pierścienia bądź obejmuje długi odcinek, tzw. postać tunelowa. W świetle naczynia znajduje się bliznowata błona wypełniająca wnętrze. Przepływ krwi odbywa się przez niewielki otwór, mający wymiary 1 mm lub mniej, umieszczony pośrodku błony bądź bocznie. Jest to przeszkoda wymagająca wzmożonej pracy serca.

Zwężeniu cieśni aorty towarzyszy czasem przerwanie łuku aorty, jego niedorozwój, niedorozwój aorty na znacznym odcinku, jak również wady serca. Koarlctacja aorty

Leave a Reply