Wirus

Wirus ginie podczas procesu wyjaławiania w autoklawie i pod wpływem promieniowania jonizującego oraz prawdopodobnie po 3-godzinnym zanurzeniu w mieszaninie podchloryn-detergent (np. Domestos lub 10°/o Chloros z detergentem jonowym), które jednak powoduje korodowanie metali, lub w 10% formaldehydzie, który nie daje korozji. Dobrym środkiem jest również glutaraldehyd.

Zapobieganie zakażeniu od chorych nosicieli wymaga pilnego przestrzegania następujących zasad: 1. Przed operacją. Zapobieganie przed zakażeniem pielęgniarek, salowych, noszowych, sprzętu anestezjologicznego, opatrunków, cewników do odsysania, gazików. Zużyte materiały powinny zostać odkażone i następnie spalone. Liczba osób zajmujących się pacjentem powinna być zredukowana do niezbędnego minimum. Należy też przestrzegać noszenia fartuchów, rękawiczek gumowych i ochraniaczy na buty. Zużyte strzykawki, gaziki, igły, rękawiczki, ochraniacze na buty należy wyrzucać do kubłów z torbami plastykowymi częściowo wypełnionymi mieszaniną podchloryn-detergent, a na-stępnie niszczyć.

-2. Podczas operacji. Jeżeli to możliwe, serwety operacyjne powinny zostać spalone, a jeżeli nie – to odkażone w wyżej podany sposób. Narzędzia operacyjne muszą być również odkażone przed czyszczeniem, i wyjaławianiem w autoklawie. Wycinki do badania histologicznego, próbki krwi itp. należy posyłać do laboratorium w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach. ,

Leave a Reply