Wpływ zatrzymania Krążenia na mózg

Wpływ zatrzymania Krążenia na mózg: 1. Utrata przytomności, występująca po 7-8 sekundach. 2. Zmiany, w zapisie EEG pojawiające się po 4 sekundach i płaski zapis krzywej po 20-30 sekundach,

-3. Spadek Po. krwi mózgowej w momencie utraty przytomności . do 20 mm Hg (2,6 kPa), a Po, tkanki mózgowej w ciągu 1 minuty do 01!>.

-4. Zmiany tkankowe20. Rozlane uszkodzenie komórek nie ogranicza się do poszczególnych obszarów ulcrwienia mózgu. Występują wybroczyny. Zmiany w mózgu mogą być rozlane łub ogniskowe. W swojej najłagodniejszej formie polegają na wybiórczej martwicy komórek nerwowych, przy głębszym niedotlenieniu uszkodzeniu ulegają równic f komórki neurogleju, co powoduje obszar zawału tkanki mózgowej.

Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia. Leczenie nagłego zatrzymania krążenia rozpoczyna ten, kto pierwszy obecny jest przy chorym. Anestezjolog musi być przygotowany na doraźne podjęcie akcji, podczas gdy równocześnie wzywa się zespół reanimacyjny. W celu przywrócenia dostatecznego krążenia mózgowego muszą być szybko spełnione dwa warunki: zapewnienie wymiany gazowej w płucach i masaż serca. Nie należy tracić cennego czasu na wykonywanie wstrzyknięć dosercowych (opisanych po raz pierwszy przez Veldena w r. 191921, podłączenie kroplówki czy ścisłe przestrze-ganie zasad aseptyki. Dopuszcza się jednak w przypadku natychmiastowego rozpoznania zatrzymania krążenia wykonanie 15-sekundowej próby uniesienia wszystkich czterech kończyn chorego pod kątem 90°22. Ta prosta czynność może okazać się pomocrja w przywróceniu akcji serca bez konieczności podejmowania masażu serca.

Leave a Reply