Wpływ zmiany położenia głowy

-1) podczas pociągania narządów jamy brzusznej 2) podczas zakładania serwet przed zabiegiem w obrębie miednicy mniejszej 3) podczas wygięcia wałka nerkowego 4) w przypadkach dużych guzów w jamie brzusznej, szczególnie przy zastosowaniu nawet niewielkiego ciśnienia z zewnątrz110.

Wpływ zmiany położenia głowy i szyi. U chorych ze zmniejszonym rzutem serca, z upośledzoną drożnością tętnic wieńcowych itp. może dochodzić do zmniejszenia dopływu krwi do mózgu na skutek zmiany położenia naczyń kręgowych w stosunku do otaczających struktur kostnych, co może mieć miejsce podczas obracania głowy i nadmiernego prostowania szyi w stawie szczytowo-potylicznym w celu utrzymania drożności dróg oddechowych111.

Przekładanie chorego. Chory w anestezji źle znosi przekładanie, szczególnie przy obniżonym ciśnieniu tętniczym. Przenoszenie powinno przebiegać płynnie i delikatnie, a nie za pomocą brutalnego szarpania. Jeżeli nie dysponuje się płóciennymi noszami , chorego powinny przekładać co najmniej trzy osoby. Chorego obraca się na bok, twarzą do przenoszących, zaraz po przeniesieniu na łóżko lub wózek.

Wózek służący do przewożenia chorych do łóżka powinien mieć możliwość obniżania wezgłowia. Ułożenie w łóżku. Do powrotu odruchów chory powinien się znajdować w pozycji zbliżonej do leżącej na brzuchu (pozycja bezpieczna). Utrzymanie tej pozycji ułatwia poduszka podpierająca klatkę piersiową dolne ramię leży z tyłu tułowia górny staw kolanowy jest zgięty. Pozycja ta zapewnia utrzymanie drożności dróg oddechowych, ponieważ język siłą ciężkości odsuwa się od tylnej ściany gardła: zabezpiecza to również przed zaaspirowaniem treści żołądkowej do drzewa oskrzelowego. Głowę chorego można układać wyżej tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że krążenie jest w stanie zapewnić dostateczny przepływ mózgowy. W przeciwnym razie może dojść do utraty przytomności, a nawet zgonu. Około 20% zgonów związanych z anestezją zdarza się w pierwszych 30 minutach po operacji.

Leave a Reply