Wskazania

Wskazania: a) otwarta klatka piersiowa (z innych przyczyn) b) przypadki ze złamaniami wielu żeber c) tamponada ^erca. Dalsze leczenie asystolii. Brak jest w tym zakresie jednolitego schematu działania, poleca się jednak następujące postępowanie:

-1. Prowadzenie masażu serca aż do powrotu jego normalnej czynności. 2. _ Jeżeli powracająca czynność serca jest słaba, w celu ppbudzenia mięśnia wstrzykuje się co 3-4 minuty do uszka lewego przedsionka adrenalinę w dawce 0,5-1,0 mg. U niemowląt dawka wynosi 0,1-0,2. mg36. Dodatnie działanie inotropowe adrenaliny niwelowane jest przez kwasicę metaboliczną36, a wzmagane przez alkalozę37. Podaje się również izoprenalinę co 3-4 minuty w dawce 0,1-0,2 mg, na której działanie także wpływa kwasica i alkaloza metaboliczna37.

-3. Jeżeli czynność serca jest ciągle niezadowalająca, w celu przywrócenia napięcia mięśnia sercowego wstrzykuje się 10 ml 1% roztworu chlorku wapnia. U noworodków dawka wynosi 1-2 ml38. Glukonian wapnia nie nadaje się do podawania podczas reanimacji, ponieważ jest związkiem sjabo zjonizowanym, a uwolnienie aktywnego jonu wapniowego wymaga działania procesów metabolicznych. Wstrzyknięcie chlorku wapnia może spowodować migotanie komór, które leczy się według ogólnie przyjętych zasad. Konieczne może być długotrwałe stosowanie masażu i przetaczanie wodorowęglanów (p. niżej).

Leave a Reply