Wymagany sprzęt

Z wyjątkiem rzadkich przypadków nagle występującej, zupełnej niedrożności’ górnych dróg oddechowych, tracheostomia nie jest zabiegiem wymagającym bezwzględnego pośpiechu. Najlepiej wykonywać ją po przewiezieniu chorego na salę operacyjną, gdzie można liczyć na dobre oświetlenie i wykwalifikowaną pomoc. Zwykle udaje się prowadzić sztuczną wentylację i utrzymać drożność dróg oddechowych za pomocą rurki dotchawiczej, okresowego odsysania oraz stosowania przerywanego ciśnienia dodatniego.

Wymagany sprzęt. Chociaż nagłą tracheostomię wykonuje się niekiedy przy użyciu prostych narzędzi, takich jak nożyczki i scyzoryk, pożądane jest, aby zawsze był dostępny odpowiedni zestaw narzędzi chirurgicznych. Zestaw do nagłej tracheostomii powinien zawierać skalpel, pęsety, kleszczyki naczyniowe, małe rozwieracze, nożyczki, komplet rurek tracheostomijnych i tasiemkę do ich przymocowania, przyrząd do rozszerzania otworu w tchawicy, hak do pociągania chrząstki pierścieniowatej, podwiązki i igły, gaziki i serwetę operacyjną, strzykawki i igły do analgezji miejscowej (jeżeli to konieczne). Dostępny powinien być również ssak.

Wykonanie57. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, zabieg najlepiej prowadzić w anestezji (lepiej niż w analgezji miejscowej). Intubacja dotchawicza pozwala na utrzymanie drożności dróg oddechowych u chorych operowanych w anestezji lub nieprzytomnych. U dzieci obecność rurki intubacyjnej ułatwia odnalezienie miękkiej w tym okresie życia tchawicy. W momencie zakładania rurki tracheostomijnej wycofuje się rurkę intubacyjną tak, aby jej koniec pozostawał poniżej strun głosowych, aż do chwili prawidłowego umocowania rurki tracheostomijnej. Postępowanie takie umożliwia ponowne, szybkie wsunięcie rurki intubacyjnej w razie trudności.

Leave a Reply