WYMIOTY I REGURGITACJA

Jednym z problemów nie opuszczających anestezjologów w codziennej praktyce jest niebezpieczeństwo zaaspirowania przez pacjenta treści pokarmowej z żołądka do drzewa oskrzelowego.

Mechanizm wymiotów112. Jest to usunięcie zawartości przewodu pokarmowego przez usta za pomocą czynnego działania mięśni. Wymioty często poprzedza obfite ślinienie, znaczne przyśpieszenie oddechu,, zblednięcie, pocenie się i tachykardia.

Jak każdy łuk odruchowy, odruch wymiotny posiada drogę dośrodkową i odśrodkową oraz połączenia ośrodkowe. DROGA WSTĘPUJĄCA ODRUCHU WYMIOTNEGO. Pobudzenia z wielu części ciała przewodzone są drogą dośrodkowych włókien trzewnych, towarzyszących nerwom błędnym oraz – w mniejszym stopniu – nerwom współczulnym.

Leave a Reply