Wyniki operacji

Wyniki operacji korekcyjnych zespołu Fallota są obecnie dobre. Ogólna śmiertelność operacyjna kształtuje się poniżej 10%, a wśród dzieci operowanych po 4 r. ż. poniżej 5%. U niemowląt śmiertelność po jednoetapowej korekcji jest większa aniżeli u dzieci starszych (6, 14).

U dzieci, które przeżyły operację, wyniki dobre uzyskuje się w ponad 90% przypadków (4, 5, S). Ustępuje u nich całkowicie sinica i zagęszczenie krwi oraz wzrasta ich wydolność wysiłkowa, osiągając poziom prawidłowy dla wieku. Prowadzą one normalny tryb życia, a długoletnie obserwacje, 5-10 lat, wykazują ich dobry rozwój

•fizyczny i umysłowy. Ponad 80% dorosłych po korekcji zespołu Fallota podejmuje praco w różnych zawodach, zakłada rodziny, kobiety rodzą dzieci.

Niedomykalność zastawki tętnicy płucnej u tych dzieci, u których było konieczne poszerzenie łatą pierścienia zastawkowego bądź wycięcie zmienionych płatków, jest dobrze tolerowana zarówno klinicznie, jak i hemodynamicznie.

Leave a Reply