WYRÓWNYWANIE

WYRÓWNYWANIE. W celu wyrównania kwasicy metabolicznej przetacza się wodorowęglany (roztwór 2,74°/o jest podwójnie izotoniczny roztwór 8,4% zawiera 1 mmol wodorowęglanów w 1 ml). U dorosłego konieczne może być przetoczenie 500-1000 ml 2,74% wodorowęglanów oraz dalszej ilości w następnych dniach leczenia, w zależności od pomiarów niedoboru zasad. Uważa się, że dawkę początkową można uzależnić od czasu trwania zatrzymania krążenia44:

Działanie jonów wapnia na mięsień sercowy jest antagonistyczne w stosunku do jonów potasu. Chlorek wapnia jest bardziej godny polecenia, ponieważ jest w większym stopniu zjonizowany niż glukonian. Jony wapnia mogą spowodować migotanie komór, szczególnie przy zatruciu preparatami naparstnicy, którego objawy można zmniejszyć przed podanie potasu. Kwasica metaboliczna obniża efektywność działania jonów wapnia.

THAMis (trójhydroksymetylometan trometamina Talatroł) posiada działanie mniej korzystne w przygotowywaniu do defibrylacji serca, ponieważ jest buforem wewnątrzkomórkowym, którego przechodzenie do wnętrza komórek jest stosunkowo wolne. Pojawia się on w komórkach po 20 minutach, a w całości gromadzi się w nich po 6 godzinach. Wyrównanie kwasicy przebiega bez tworzenia się dwutlenku węgla. Może wywierać działanie antyarytmiczne. Powoduje diurezę osmotyczną i wydalany jest z moczem w stanie nie zmienionym, w ciągu 24 godzin. Wywiera także depresyjny wpływ na oddychanie, zwiększa hiperkaliemię w niewydolności nerek, obniża poziom cukru w surowicy. Z wymienionych powodów nie jest szeroko stosowany. THAM podaje się w 0,3 M roztworze, który jest izotoniczny, ale posiada silny odczyn zasadowy (pH 10,2), co powoduje znaczne podrażnienie śródbłonka naczyń żylnych. Jest również lekiem drogim. Polecana szybkość infuzji 500 ml na godzinę (tzn. 150 mmol). Wzór ułatwiający dawkowanie: wymagana objętość 0,3 M THAM-u w ml = niedobór zasad (mmol/1 lub mEq/l) X! masa ciała w kg. Wymaga ostrożniejszego stosowania niż wodorowęglany.

Leave a Reply