Zaburzenia homeostazy

-2. Zaburzenia homeostazy spowodowane anestezją, np. hiperkapnia występujące podczas anestezji epizody ostrego niedotlenienia zaburzenia elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej omdlenie, szczególnie w fotelu dentystycznym hipotensja kontrolowana duża utrata ciepła u niemowląt.

-3. Zaburzenia spowodowane zabiegiem operacyjnym, np. wstrząs, kwasica metaboliczna, zator tłuszczowy, zator powietrzny, uszkodzenie tkanki mózgowej podczas zabiegów neurochirurgicznych.

-4. Przypadkowo występujące podczas operacji schorzenia, np. zator, zakrzep lub wylew mózgowy zawał mięśnia sercowego zakrzepica lub krwotok obrzęk śluzowaty niewydolność przysadki hipoglikemia śpiączka hipoglikemiczna ż kwasicą ketonową niewydolność nadnerczy mocznica uszkodzenie wątroby. Zdarza się, że chory jest nieprzytomny lub umierający jeszcze przed zabiegiem.

Leave a Reply