Zamknięcie przetoki

Zamknięcie przetoki polega na wydzieleniu ujść moczowodów z powłok brzusznych i na zespoleniu obu ich odcinków koniec do końca. Przetoki obustronne powinny być zamykane dwuczasowo. Jednocześnie z likwidacją przetok można przystąpić do poprawy warunków odpływu przez skrócenie obwodowego odcinka moczowodu. Wskazana jest także kontrola stanu nerki. Pozapalny zanik i brak wydzielania w urografii będą podstawą do jej usunięcia. Egami i Smith (13) usunęli nerkę wraz z moczowodem u 17 na 70 leczonych chłopców Williams i wsp. (1975) u 24 na 172. W przypadkach obustronnych zmian stwierdza się przewlekłą niedomogę oraz nadciśnienie tętnicze. W zaawansowanych przypadkach niedomogi Parkkulainen (30), Kurth i wsp. (24) oraz Egami i Smith (13) stosowali dializy i transplantację nerki.

Należy tutaj wspomnieć o późnej niedomodze nerek. Dzieci wyprowadzone z ostrego okresu choroby z niewielką niedomogą, po kilku latach w miarę wzrastania, przechodzą w niedomogę zaawansowaną, wymagającą przeszczepienia nerki (24, 30). Dużą rolę w powstawaniu niedomogi odgrywa wrodzona dysplazja miąższu (3). Wśród chorych zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki dzieci po leczeniu zastawek tylnej cewki stanowią znaczny odsetek (8). Odbarczone przetoką moczowody ulegają w różnym stopniu zwężeniu. Poprawa dotyczy także odpływu wstecznego. Całkowite ustąpienie odpływu Churchill i wsp. (8) obserwował w 29%, Williams w 27% i Egami i Smith (13) – w 29% przypadków. Odpływy

I, II i 111° nie wymagały korekcji chirurgicznej. Bardzo szerokie moczowody IV i V°, z miernym wydzielaniem nerki, wszczepiano do powłok jako przetoki końcowe ostateczne. Znacznie ograniczona czynność nerki stanowi o jej usunięciu wraz z szerokim moczowodem. Johnston (22) zaobserwował, że brak poprawy odpływu wstecznego łączy się często ze zmianami dysplastycznymi nerki. Operacja przeciwodpływowa szerokich moczowodów wykonywana w warunkach zmienionej ściany pęcherza nie daje dobrych wyników.

Leave a Reply