Zapalenie skóry

i tworzeniem dwutlenku węgla kompensowana jest przez zwiększenie wentylacji, jednak transport tlenu’w ustroju jest zmniejszony. Postępowanie, oprócz innych sposobów, powinno polegać na podaniu choremu do oddychania czystego tlenu i dożylnym wstrzyknięciu 20 mg metylofenidanu (Ritalin)235.

Pooperacyjne łysienie na skutek ucisku236. Przejawia się szybkim wypadnięciem włosów po okresie utraty przytomności, np. przedłużającym się zabiegu operacyjnym, na ograniczonej powierzchni tylnej części skóry głowy. Utrata włosów jest czasowa i ich ponowny odrost następuje w ciągu 120 dni. Zapobieganie szybsze operowanie!

Zapalenie skóry spowodowane kontaktem z gumą237. Wywołanie jest zwykle merkapto- benzotiazolem (M. B. T.), katalizatorem, stosowanym do przyspieszenia procesu wulkanizacji.

Leave a Reply