Zapobieganie

d. Odruchowe, chemiczne uszkodzenie błony śluzowej oskrzeli i nabłonka pęcherzyków •-• ostre wysiękowe zapalenie płuc, czyli tzw. zespół Mendełsona134, spowodowany zaaspirowaniem do płuc kwaśnej treści żołądkowej. Jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w położnictwie, choć nie jest ograniczone wyłącznie do tej grupy pacjentów. Objawy w postaci sinicy, duszności, skurczu oskrzeli, spadku ciśnienia tętniczego i tachylcardii pojawiają się natychmiast lub po kilku godzinach. Osłuchowo można stwierdzić obecność rozlanych rzężeń i furczeń. Badanie radiologiczne wykazuje charakterystyczny obraz w postaci nieregularnych plamistych zagęszczeń. Nie stwierdza się rozległej niedodmy ani przesunięcia śródpiersia. W ciężkich przypadkach dochodzi do wystąpienia ostrego obrzęku płuc prowadzącego do nagłego zgonu, w lżejszych powikłania płucne występują po kilku dniach.

Zapobieganie. Polega na niedopuszczaniu do wypełniania się żołądka, ewakuacji treści żołądkowej, niedopuszczaniu do sytuacji, w której żołądek opróżnia się w sposób nie kontrolowany. Podanie metoklopramidu (Maxolon) przyspiesza opróżnianie się żołądka oraz zapobiega występowaniu wymiotów pod warunkiem, że w premedykacji nie użyto leków antycholinergicznych. Stopień opróżnienia żołądka można w wątpliwych przypadkach ocenić badaniem radiologicznym po podaniu papki barytowej185. Po. dożylnym wstrzyknięciu 20 mg metoklopramidu badanie rentgenowskie przeprowadza się w półgodzinnych odstępach, aż do momentu, kiedy obraz ukazuje tylko fałdy błony śluzowej żołądka oraz przemieszczenie papki barytowej do dolnych pętli jelita cienkiego136. Niektórzy autorzy polecają podawanie trójkrzemianu magnezu jako rutynowe postępowanie przed anestezją z intubacją, w celu zmniejszenia powikłań spowodowa-

nych zachłyśnięciem137. W tym samym celu stosowano cytrynian sodowy. Anestezji w żadnej lormie nie należy wykonywać u chorych z pełnym żołądkiem, tzn. takich, którzy nie zostali odpowiednio przygotowani przez okresowe odstawienie pokarmów i płynów, z wyjątkiem nagłych przypadków, wymagających zabiega operacyjnego ze wskazań życiowych. Postępowanie takie jest niepodważalną regułą.

Leave a Reply