Zastosowanie analgezji powierzchniowej

-5-. Zastosowanie analgezji powierzchniowej umożliwia zaintubowanie chorego bez wyłączenia świadomości. Podaje się do ssania tabletkę ametokainy, a następnie: a) spryskuje się gardło, krtań i struny głosowe środkiem analgetycznym, a 2 ml roztworu

wstrzykuje się sposobem przeztchawiczym (p. rozdz. XVII) b) wykonać można obustronną blokadę nerwu krtaniowego górnego (p. rozdz. XVII) połączoną z przeztchawiczym wstrzyknięciem środka analgetycznego. (Patrz również Anand J. S., Br. J. Anaesth., 1974, 46, 413).

Dobrym, lecz niezbyt humanitarnym sposobem zmniejszenia ryzyka zachłyśnięcia się jest opróżnienie żołądka przed wprowadzeniem do anestezji przez pobudzenie do wymiotów. Wstrzykuje się w tym celu dożylnie po 1 ml roztworu zawierającego 3-5 ml apomorfiny w 10 ml roztworu fizjologicznego, aż do wystąpienia wymiotów144. Apomor- fina działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego podaje się ją łącznie z atropiną. Chorzy wolą ją od sondy żołądkowej, nie wywiera ona też poważniejszego działania na płód podczas porodu146. Zastosowanie apomorfiny nie zapewnia całkowitego opróżnienia żołądka. Metoklopramid (Maxolon) przyśpiesza opróżnianie się żołądka146 oraz zmniejsza częstość występowania wymiotów po operacji.

Leave a Reply