ZATOROWOSĆ NACZYŃ SIATKÓWKI.

Miejscowe powikłania po dożylnym podawaniu leków i płynów231. 12-godzinna infuzja rzadko powoduje zapalenie żyły, natomiast przekroczenie tego czasu znacznie podwyższa częstość występowania tego rodzaju powikłań. Po wykonanym podczas anestezji pojedynczym wstrzyknięciu lub serii wstrzyknięć przez założoną do żyły kaniulę stwierdza się u dużej liczby pacjentów w okresie pooperacyjnym objawy krwiaka, zaś u części – dolegliwości bólowe w miejscu wkłucia igły, utrzymujące się przez kilka tygodni282. Występowanie tych powikłań jest rzadsze przy wykonywaniu wkłuć do żył w obrębie zgięcia łokciowego niż na grzbiecie dłoni.

Powikłarsia spowodowane niską temperaturą otoczenia. Temperatura sali operacyjnej powinna wynosić 21-23°C. Jeżeli spada poniżej 21°C, u przeciętnego płytko znieczulonego pacjenta (bez otwarcia dużej jamy ciała,) dochpdzi do utraty ciepła, a gdy temperatura ciała osiągnie wartość niższą niż 36°C, w okresie pooperacyjnym może dojść do wystąpienia drżeń mięśniowych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen oraz wstrząsu spowodowanego niewydolnością krążenia. Najbardziej wrażliwe na utratę ciepła są dzieci, ludzie starzy, chorzy w ciężkim stanie ogólnym oraz chorzy wyniszczeni, jak również pacjenci, którym przetacza się dożylnie dużą objętość nie ogrzanych płynów. Otwarcie jamy brzusznej lub klatki piersiowej przyspiesza utratę ciepła. Postuluje się konieczność mierzenia temperatury ciała w jamie nosowo-gardłowej lub przełyku

-1 ciągłego jej monitorowania podczas anestezji, jako ostrzeżenie zarówno przed hipo-, jak i hipertermią283. Dreszcze w okresie pooperacyjnym. Mogą wystąpić po zastosowaniu cyklopropąnu, eteru, tiopentalu, halotanu lub różnych kombinacji tych środków. Najczęściej jednak pojawiają się po halotanie. Ich przyczyną nie musi być utrata ciepła, ponieważ nie stwierdza się znacznej różnicy temperatur ciała u chorych, u których obserwuje się dreszcze, i tych, u których one nie występują234. Dreszczom często towarzyszy dodatni objaw Chvostka. Przyspieszona' przemiana materii ze wzrostem zapotrzebowania na tlen

Leave a Reply