ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

Zatrzymanie akcji serca następuje w dwóch zupełnie różnych mechanizmach: a) asy- stolii, b) migotania komór. Nie można ich zróżnicować na jjodstawie objawów klinicznych, lecz tylko za pomocą zapisu elektrokardiograficznego lub bezpośredniej obserwacji serca.

Stany asystolii lub migotania komór mogą przechodzić jeden w drugi, bądź samoistnie, bądź w wyniku leczenia. ASYSTOLIA. Brak zespołów komorowych w zapisie EKG.

MIGOTANIE KOMÓR. Opisane po raz pierwszy przez MacWilliama (1857-1937)15 z Aberdeen. Cechuje się drobnofalistym, nieregularnym, nie skoordynowanym kurczeniem się włókien mięśnia sercowego. Aktywność procesów metabolicznych w mięśniu pozostaje na nie zmienionym poziomie. Podczas migotania komór obserwowano ciśnienie tętnicze o wartościach 20-30 mm Hg (2,6-4,0 kPa), zależy ono jednak od zejściowego napięcia naczyniowego, bowiem przepływ krwi ustaje zupełnie.

Leave a Reply