Zespół małego rzutu serca

Zespół małego rzutu serca. Jost on najczęstszą przyczyną pooperacyjnych zgonów dzieci po korekcji zespołu Fallota. W mechanizmie jego powstawania najczęściej odgrywa rolę osłabienie pracy mięśnia sercowego, co prowadzi do zmniejszenia objętości wyrzutowej serca i redukcji przepływu tkankowego. Poza tym przyczyną jego powstania może być również hipowolemia, zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność oddechowa. Wczesne jego rozpoznanie zwiększa skuteczność leczenia. Główne objawy to: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwyżka ośrodkowego ciśnienia żyl- nego oraz zmniejszenie diurezy w ciągu kolejnych kilku godzin (poniżej 1 ml/kg m.c./h u niemowląt, poniżej 2 ml/kg m.c./h u dzieci starszych). U dzieci tych zwracają uwagę blade, chłodne kończyny. Za wczesny objaw uważa się zwiększoną różnicę między temperaturą ciała mierzoną na obwodzie a temperaturą w odbytnicy. Wskaźnik sercowy — objętość wyrzutowa serca w l/min/m2 – jest obniżony poniżej 2 l/min/m2 (norma 2,5 1/min/m2). Powyższym objawom towarzyszy zmniejszenie utle- nowania krwi. W leczeniu stosuje się środki ciśnieniowe podawane dożylnie (Isu- prel, adrenalina, dopamina). Przed podaniem tych leków obowiązuje ustalenie, czy zespół objawów małego rzutu serca nie jest spowodowany hipowolemią, zaburzeniami rytmu serca lub niewydolnością oddechową, i wyrównanie tych zaburzeń.

Niewydolność nerek. Powikłanie to jest najczęściej wywołane obniżeniem ciśnienia i niedotlenieniem, na które nabłonek kanalików nerkowych jest wrażliwy. Objawy niewydolności nerek to skąpomocz lub bezmocz, zwiększone stężenie potasu oraz mocznika w surowicy krwi. W leczeniu stosuje się Resonium doodbytniczo, glukozę

z insuliną, środki moczopędne, wodorowęglany. Czasem istnieje konieczność zastosowania dializy otrzewnowej. Wskazaniem do niej jest skąpomocz (poniżej 0,5 ml/kg m.c./h) lub bezmocz, stężenie potasu w surowicy krwi powyżej 6 mmol/1, -stężenie mocznika powyżej 40 mmol/1 oraz brak poprawy po leczeniu zachowawczym.

Leave a Reply