Zespolenie

Zespolenie wykonuje się szwem ciągłym prolenem 7-0 zaczynając od końca bliższego. Dolny brzeg wstawki dopasowuje się do linii cięcia tak, aby wystarczająco poszerzyć światło naczynia, unikając jednocześnie pozostawienia tzw. psich uszu – uchyłków w miejscu zespolonej ściany (1, 5, 9, 10, 12).

Po zakończeniu zespolenia zarówno ze wstawką, jak i koniec do końca obniża się głowę dziecka (pozycja Trendelenburga), zwalnia zaciski z tętnic międzyżebrowych, zdejmuje klem dolny usuwając w ten sposób powietrze i wypełnia ten odcinek krwią. Kłem górny rozluźnia się bardzo wolno, mierząc w tym czasie ciśnienie układowe krwi. Do żył obwodowych jest przetaczana krew, wyjątkowo może być potrzebne podanie amin katecholowych. W przypadku gwałtownego spadku ciśnienia klem ponownie zaciska się i otwiera po chwili, kiedy ciśnienie wróci do normy. Bezpo-średnio po ukończeniu zespolenia i zdjęciu kleniów obserwuje się zwykle krwawienie, które po zaopatrzeniu tej okolicy płatkami waty i odczekaniu 10 min ustępuje, tylko wyjątkowo konieczne jest założenie dodatkowego szwu uszczelniającego. Operację kończy pozostawienie drenu w jamie opłucnej lewej i warstwowe zamknięcie powłok.

Operacje zwężenia cieśni aorty, połączone z niedorozwojem łuku, wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym z obniżeniem temperatury ciała, stosując cięcie po- środkowe przez mostek.

Leave a Reply