Żółtaczka

Żółtaczka może być spowodowana obecnością we krwi wolnej bilirubiny wskutek hemolizy po przetoczeniu krwi, zwłaszcza przechowywanej, zespołem Gilberta lub bi- lirubinemią171. Nie powoduje ona objawów chorobowych i przebiega łagodnie, nie jest też związana ze schorzeniem wątroby ani z niedokrwistością. Poziom wolnej bilirubiny w surowicy wynosi zwykle mniej niż 6 mg na 100 ml172.

Żółtaczka w okresie pooperacyjnym występuje dość często jako wynik zwiększonej ilości bilirubiny po masywnych przetoczeniach krwi i nienadążania jej wiązania przez wątrobę. Stan taki zależny jest od zaburzeń metabolizmu wątroby spowodowanych zabiegiem chirurgicznym i anestezją. Może być uzależniona w większym stopniu od wstrząsu (powodującego niedotlenienie komórek wątrobowych), stanu septycznego, niewydolności krążenia niż od stosowania halotanu173.

Do rzadszych przyczyn należą zakażenie i uszkodzenie przewodów żółciowych. Żółtaczka może wystąpić po anestezji bez użycia halotanu174.

One Response to “Żółtaczka”

Leave a Reply