Zwiększone ciśnienie

-2) u chorych przygotowywanych do planowego zabiegu operacyjnego w żołądku znajduje się różna ilość soku żołądkowego. U pacjentów nerwowych ilość i kwaśność soku żołądkowego jest zwiększona.

b. Niewydolność wpustu żołądka: 1) przepuklina rozworu przełykowego 2) zwiększone napięcie nerwu błędnego 3) założenie sondy do żołądka131.

c. Zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej: 1) ułożenie chorego, np. pozycja ginekologiczna 2) drżenia mięśniowe po podaniu sukcynylocholiny 3) ciąża, szczególnie z wysokim ułożeniem główki lub wielowodziem.

Leave a Reply